More selected projects

A.028  Piotrkowska Center - kompleks dawnej fabryki bawełny Franciszka Ramischa, Łódź.

Projekt wykonany na prywatny, zamknięty konkurs architektoniczny zorganizwoany przez firmę Orange Property Group. Celem konkursu było wyłonienie pracowni architektonicznej, która zajmie się przygotowaniem projektu całości założenia dawnej fabryki bawełny Franciszka Ramischa. Prezentowana koncepcja budynków przy ulicy Piotrkowskiej 138/140 będzie z pewnością podlegała pewnym korektom wynikającym z prac nad koncepcją całości kompleksu. Projekt zgodnie z wytycznymi konserwatora miasta miał mieć określoną wysokość, nawiązującą do sąsiedniej kamienicy z lat trzydziestych (Piotrkowska 134), oraz podział elewacji na dwie części, przypominający historyczny podział parceli. Założeniem inwestora było z kolei podkreślenie wejścia do całości planowanego kompleksu oraz jednoczesne zwrócenie uwagi na oś kompozycyjną ukierunkowaną na wieżę znajdujacą się w głębi działki, będącą częścią fabryki Ramischa. Mamy nadzieję, że projekt ten stanie się zaczątkiem ogólnej dyskusji na temat współczesnej zabudowy w mieście łodzi. 

Do współpracy przy konkursie zostaliśmy zaproszeni przez NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o. W konkursie tym nie przyznano pierwszego miejsca, ale nasza praca została wyróżniona. Tym samym nasz zespół został zaproszony do dalszej współpracy przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu należącego do inwestora, który obecnie funkcjonuje pod nazwą OFF PIOTRKOWSKA i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych obszarów miasta Łodzi.

A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_04A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_04
A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_06A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_06
A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_03A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_03
A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_01A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_01
A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_02A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_02
A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_05A028_tamizo_architekci_piotrkowska_center_kompleks_dawnej_fabryki_bawelny_franciszka_ramischa_05

KATEGORIA:  ARCHITEKTURA KOMERCYJNA, BUDYNKI BIUROWE       ROK:  2008       AUTOR:  ANDRZEJ OWCZAREK (NOW), MATEUSZ KUO STOLARSKI (TAMIZO), ALEKSANDRA ZDZIECHOWSKA (TAMIZO)