More selected projects

A.068  Przystanek Architektura, Łódź

W 2012 roku miasto Łódź, ówczesny właściciel budynku dawnej krańcówki tramwajowej oraz Łódzka Okręgowa Izba Architektów zawarły porozumienie, zgodnie z którym miasto zobowiązało się przekazać budynek zajezdni na potrzeby siedziby Izby Architektów. W zamian za to Izba podjęła zobowiązanie wyremontowania budynku i przywrócenia go do dawnej świetności. Izba Architektów nie planowała jednak zorganizowania konkursu na projekt adaptacji tego budynku, który w tej sytuacji wydawał się być logiczną kontynuacją podjętych wcześniej działań i najbardziej miarodajnym sposobem wyłonienia odpowiedniej koncepcji. Zamiast tego chciala zrealizaować projekt we własnym zakresie. Po zdecydowanym sprzeciwie części Łódzkiego środowiska architektonicznego (w tym naszego), do konkursu jednak doszło. Niestety jak się spodziewaliśmy, konkurs z założenia nie miał wyłonić finalnej koncepcji i jak potwierdziły jego wyniki został de facto nierozstrzygnięty. Jury wszystkim trzem pracom zgłoszonym do konkursu przyznało wyróżnienia twierdząc, że żadna z prac nie spełnia oczekiwań zamawiającego. A szkoda... Projekt ten wykonawliśmy wspólnie z pracownią N.O.W. Biuro Architektoniczne sp. z o.o. 

A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_01A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_01
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_02A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_02
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_03A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_03
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_04A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_04
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_05A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_05
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_06A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_06
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_07A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_07
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_08A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_08
A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_09A068_tamizo_architekci_kransowka_konkurs_adaptacja_siedziba_sarp_lodz_09

KATEGORIA:  ARCHITEKTURA, REWITALIZACJA.       ROK:  2014       AUTOR:  ANDRZEJ OWCZAREK (N.O.W.), MATEUSZ KUO STOLARSKI (TAMIZO)